Úvod (Introduction)

 
Vážení návštěvníci,
 
vítám Vás v mé autorské galerii fotografií.
 
 
Vystavené fotografie jsou zobrazeny ve velikosti 900 x 600 pixelů. Originály však mají mnohonásobně větší velikost i rozlišení (ve většině případů používám formát RAW), lze z nich tudíž pořizovat i kvalitní velké tisky.
 
Fotografie je možno použít pouze v nezměněné podobě se zachováním autorského označení. Máte-li zájem některou z fotografií použít jinak, kontaktujte mne prosím, určitě se dohodneme.
 
Obsah jednotlivých galerií je dle mých časových možností průběžně doplňován o další fotografie. 
 
 
Dear visitors,
 
welcome in my photo gallery.
 
The exhibited photos are displayed in 900 x 600 pixels. However, the originals are much bigger in size and resolution (in most cases I use the RAW format), so high-quality large prints can be made from them.
 
Photographs may only be used in their unchanged form, with copyright protection. If you are interested in using any of the photos in a different way, please contact me, we will certainly come to an agreement.
 
The content of the individual galleries is continuously supplemented with additional photos according to my time availability.
 
 
 
Petr Szymonik